Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus haastattelee nuoria elo-syyskuun vaihteessa ja selvittää,

otsikko
Haastattelujen ja Insta-kampanjan tavoitteena on selvittää nuorten kokemia mahdollisuuksia, tärkeiksi kokemia asioita ja tärkeitä paikkoja kaupungilla.
Haastatteluja tehdään koko Helsingin alueella 24.8. -11.9.2016.
Kerättyjä tietoja käytetään nuorisotyön suunnitteluun.

#Tärkeintämulle